ES investicijos

AEI GAMYBOS
PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS

UAB Skado medis 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje įgyvendina projektą „AEI GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS“

Projektui įgyvendinti skirta iki 23.313 Eur  finansavimo lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto  įgyvendinimo metu UAB „Skado medis“ įrengs saulės elektrines, kurios reikšmingai prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies didinimo įmonės energijos suvartojimo balanse ir skatins didesnį AEI naudojimą visame pramonės sektoriuje.

Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijos

UAB „Skado medis“ –  įmonė,  kurios  pagrindinė  veikla yra rąstinių klijuoto tašo bei surenkamų skydinių namų gamyba, nuolat investuojanti  į naujas technologijas bei  sėkmingai eksportuojanti daugiau  kaip  70 %  produkcijos, 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje įgyvendina projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0912 „Klientų savitarnos zonos diegimas UAB "Skado medis".

Projektui įgyvendinti skirta iki 29.100 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.  

Klientų savitarnos zonos įdiegimas įgalins įmonę pasiekti efektyvesnį pardavimą ir komunikavimą su klientais. Pardavimo metu klientas galės rinktis personalizuotus sprendinius arba iš jau įgyvendintų namų modulių ar užsakymų, ko pasekoje bus užtikrintas kokybiškesnis pardavimas ir projekto valdymas, o tai leis sukurti daugiau vertės su mažesniais kaštais.

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatyto ilgalaikio tikslo – pramonės vystymąsi grįsti naujausių, mažesnį neigiamą poveikį aplinkai darančių technologijų diegimu, didinti ne tik ekonominį, bet ir ekologinį įmonių efektyvumą, taupiau naudoti išteklius ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

+370 458 34450
info@skadomedis.lt