SINTEF sertifikavimas

2014-2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijos

UAB Skado medis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje įgyvendina projektą „Skydinių namų elementų sistemos sertifikavimas SINTEF“.

Projekto tikslas - įgauti rinkos pripažinimą Šiaurės šalyse, padidinti eksporto apimtis. Užtikrinti produkto kokybę, atitikimą sveikatos ir aplinkos reikalavimams.

Finansuojama suma - 20.920,- EUR

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

+370 458 34450
info@skadomedis.lt